Privacy Kind

Welke gegevens zullen wij van u vragen:

1: NAW gegevens kind + geboortedatum
2: Ziekten/allergieën/diëten waar we tijdens de cursus of het jeugdweekend     rekening mee willen/moeten houden
3: Zwemdiploma’s
4: Eerdere zeildiploma’s
5: e-mail adres kind (indien Instructeur in Opleiding)
6: Kopie van de zorgpas (alleen tijdens het jeugdweekend)
7: Naam eigen bootje van kind, indien van toepassing
8: Naam , telefoonnummer(s) en e-mail adres ouder(s)/verzorger(s)
9: Vaarbewijs/marifoonbewijs ouder(s)/verzorger(s)

3634221647_389de629b0_b


Wie krijgen inzicht in deze data:

De organisatoren en instructeurs hebben toegang tot deze gegevens.
De gegevens worden ook aan de ledenadministraties van de drie verenigingen gestuurd.
De ledenadministraties van de drie verenigingen zullen deze gegevens NIET doorgeven aan derden behalve aan die verenigingscommissies die binnen de eigen vereniging activiteiten organiseren gericht op de jeugd.


Opbouw nieuwe gegevens:

Gedurende het seizoen worden de vorderingen bijgehouden door de instructeurs en de inschrijver. De instructeurs verwijderen deze gegevens aan het eind van het betreffende seizoen.


Hoe lang bewaren wij deze gegevens:

De gegevens blijven een jaar actief bij het jeugdzeilen op de computer van de inschrijver staan zodat aan het begin van het volgende seizoen voorrang gegeven kan worden aan de cursisten van het afgelopen seizoen.
Alleen van de kinderen die zich weer inschrijven worden de gegevens bewaard. Van de kinderen die zich in het volgende seizoen niet inschrijven worden na de eerste les van dat seizoen alle gegevens van de computers en backups van het jeugdzeilen verwijderd.

Gedragsregels

Jeugdzeilen Hellevoetsluis onderschrijft de gedragsregels zoals die zijn opgesteld door het NOC/NSF. (Mocht bovenstaande link niet werken dan is hier de versie van november 2011 te downloaden).
Aan deze regels willen wij graag 3 regels toevoegen voor de begeleiders en instructeurs van het jeugdzeilen:
1: Kinderen van het jeugdzeilen worden nooit aan boord van eigen schip meegenomen, tenzij onderdeel van het programma.
2: Begeleiders en instructeurs zijn NOOIT alleen met kinderen van het jeugdzeilen.
3: Vaste begeleiders en instructeurs zijn in het bezit van een geldig VOG.

Vertrouwenscontactpersoon

Watersport Vereniging Hellevoetsluis heeft twee Vertrouwenscontactpersonen die u kunnen helpen de juiste vertrouwenspersoon van NOC*NSF te vinden of adviseren in welke stappen u verder kunt ondernemen. Zij zijn dus zelf geen vertrouwenspersoon. Wat er ook is gebeurd de vertouwenscontactpersoon staat altijd aan de kant van het kind. Niemand binnen het jeugdzeilen of de drie verenigingen zal weten dat u contact heeft gezocht met een vertrouwenscontactpersoon.

De vertrouwenscontactpersonen zijn:

De heer en mevrouw Kleijwegt
e-mail: vcp@wvhellevoetsluis.nl
Telefoon: 0181 - 32 94 56
Mobiel: 06 - 462 116 48

U kunt ook altijd contact opnemen met het CWO meldpunt 0900-2025590

Sfeerfoto-Openzeilbootspecialist-Onderdelen-mast-en-giek

Fotografie

Er zijn veel ouders die foto’s maken, daar zijn we erg blij mee. Het kan hierbij zijn dat deze foto’s op de social media kanalen van de verenigingen terecht komen.
Bij ons geldt de regel dat als een ouder of kind een foto verwijderd wil hebben, de fotograaf dit onmiddellijk doet, zonder te vragen waarom.

Drones

Het gebruik van drones is niet toegestaan zonder toestemming van het havenbestuur.